Politică de confidențialitate

Introducere Politica de Confidentialitate

Protejarea confidențialității informațiilor dvs. personale este o prioritate pentru noi. Luăm foarte în serios obligația de a păstra în siguranță informațiile personale pe care ni le încredințați. Politica noastră de confidențialitate, pe care o revizuim periodic, detaliază tipurile de informații pe care le colectăm, scopurile pentru care le folosim, metodele prin care asigurăm securitatea acestora și drepturile pe care le aveți în legătură cu gestionarea datelor personale.

Operatorul datelor dvs.

Adresa sitului web este: https://www.dzr.org.ro

www.dzr.org.ro adună și procesează diverse tipuri de date personale, iar în baza legislației privind protecția datelor, această activitate ne desemnează ca fiind operator de date cu caracter personal.

Contextul legislativ

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 privitor la protecția datelor personale și la libera circulație a acestora, care abrogă Directiva 95/46/CE și este cunoscut sub numele de „Regulamentul GDPR”, efectiv din 25 mai 2018, suntem angajați să gestionăm în mod sigur și exclusiv pentru scopurile stabilite datele personale pe care ni le oferiți prin folosirea site-ului, serviciilor sau în cadrul activității noastre, conform prevederilor Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Pentru a asigura conformitatea cu legislația privind protecția datelor personale, am numit un responsabil dedicat acestui domeniu. Vă puteți adresa acestuia pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la procesarea datelor dvs. personale sau pentru a vă exercita drepturile conform legii. Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat prin e-mail la adresa: contact@dzr.org.ro

Aplicabilitate

Prezenta politica de confidențialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de www.dzr.org.ro, aceste persoane putand fi:

 • Vizitatori și utilizatori ai site-ului www.dzr.org.ro. Acceptarea “Politicii de confidențialitate” de către vizitatori si utilizatori reprezintă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal oferite de către aceste persoane in maniera descrisa in acest document.
 • Parteneri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți, colaboratori, invitați cu care sunt încheiate contracte privind cesiunea drepturilor de autor (“Parteneri comerciali”);
 • Utilizatori ai Aplicațiilor Mobile.
 • Dupa caz, candidati pentru angajare in cadrul www.dzr.org.ro si/sau angajații acesteia.

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Cum colectam si procesam informatiile dvs. personale

Informatii personale pe care ni le oferiti:

Avem capacitatea de a aduna, păstra și folosi diverse categorii de date personale, printre care se numără informațiile pe care ni le oferiți în procesul de utilizare a serviciilor noastre sau cele generate automat în timpul acestei utilizări (de exemplu, programul, frecvența și tiparul de utilizare a serviciilor); detaliile conținute în orice mesaj trimis nouă sau prin intermediul site-ului nostru (inclusiv conținutul mesajului și datele asociate cu comunicarea); informațiile pe care ni le furnizați când cumpărați produse de pe site-ul nostru; postările, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc. De asemenea, colectăm informații pe care ni le trimiteți prin corespondență telefonică, e-mail sau alte metode, inclusiv, dacă este cazul, răspunsuri la chestionare înainte de filmări sau interviuri telefonice, precum și orice alte date personale pe care alegeți să ni le comunicați.

Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.

În funcție de natura datelor și scopul colectării lor, puteți utiliza acest site sau unele dintre serviciile oferite de Operator fără a ne oferi datele dvs. personale sau consimțământul. Este posibil să fie necesară introducerea doar a unui număr minim de informații. Totuși, pentru a beneficia de serviciile achiziționate sau solicitate și pentru a vă autentifica pe site-ul nostru, este esențial să furnizați anumite date personale, astfel încât să confirmăm identitatea dvs. Aveți control asupra datelor pe care ni le comunicați și puteți retrage în orice moment consimțământul pentru mesaje comerciale.

Consimțământul (conform articolului 6 alineatul (1) litera a din GDPR) este necesar pentru procesarea datelor personale speciale, pentru profilare, participarea la analize de piață/sondaje, comunicarea în scopuri de marketing și publicitate sau pentru trimiterea de invitații la alte emisiuni/programe. Conformitatea cu obligațiile legale (articolul 6 alineatul (1) litera c din GDPR) este necesară atunci când trebuie să respectăm o obligație legală, fie în domeniul audiovizual, fie în relațiile de muncă, contabilitate, audit, drepturi de autor sau alte legi relevante pentru activitatea Operatorului.

Pentru prelucrările realizate în scopuri jurnalistice, Operatorul poate baza prelucrarea pe îndeplinirea unei sarcini de interes public (temeiul articolului 6 alineatul (1) litera e din GDPR) și/sau pe faptul că datele personale au fost făcute publice de către persoana vizată (temeiul articolului 9 alineatul (2) litera e din GDPR). În toate cazurile în care prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în furnizarea serviciilor, Operatorul va evalua dacă dreptul la liberă exprimare prevalează asupra drepturilor la imagine sau la viața privată; dacă nu, va înceta orice prelucrare care aduce atingere acestor drepturi.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate

Nu divulgăm informațiile dvs. personale pe care le colectăm, cu excepția situațiilor specificate în această Politică sau în alte notificări pe care vi le oferim în contextul unor activități specifice.

Transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care ni le furnizați pot fi procesate atât în cadrul Spațiului Economic European, cât și în afara acestuia, în funcție de obiectivele prelucrării. www.dzr.org.ro se angajează să implementeze măsuri adecvate pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale pe parcursul transferului și să le utilizeze exclusiv în conformitate cu relația pe care o aveți cu www.dzr.org.ro, respectând practicile descrise în această Politică de Confidențialitate. Orice transfer de date va respecta cerințele de securitate aplicabile în cadrul Comunității Europene, inclusiv standardele UE pentru prelucrarea datelor personale, asigurând astfel conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate, dupa cum urmeaza:

 1. Dreptul la informare si de  acces la datele dvs, ceea ce inseamna ca puteti solicita o confirmare din partea operatorului daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si in caz afirmativ, acces la datele respective, precum si la informati privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul de interventie asupra datelor, constand in posibilitatea de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a dateor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.
 3. Dreptul la  rectificarea (corectarea)  datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realitatii.
 4. Dreptul la stergereadatelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita stergerea datelor care va privesc, in anumite circumstante, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dvs., iar acesta a fost retras.
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii, presupune dreptul de a solicita incetarea prelucrarii in anumite circumstante, precum: (i) dvs. contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date si (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce inseamna ca atunci cand este fezabil din punct de vedere tehnic,,vom putea – la cererea dvs.- sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise.
 7. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în careva aflati. . Totodată aveti dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de catre Operator.
 8. Alte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie:
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă adresa justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • dreptul de a fi notificat de catre Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

In vederea exercitarii drepturilor mentionate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, prin posta la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protectia datelor www.dzr.org.ro. Persoana vizată va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile de la primirea acesteia.

Notificarile de browser

Când vizitați site-ul nostru pentru prima dată, veți întâlni un pop-up care vă va sugera să vă abonați la notificări. Dacă alegeți să acceptați, veți începe să primiți alerte despre știrile de interes major. Acestea sunt, de fapt, notificări ale browserului, adică mesaje care apar în colțul din dreapta jos al ecranului dvs. Ele se vor afișa chiar și atunci când nu sunteți activ pe site-ul nostru sau navigați pe alte pagini web.

Pastrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de catre www.dzr.org.ro pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat si www.dzr.org.ro nu mai are obligația legala de a continua sa stocheze datele respective. Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:

 • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 • in cazul in care informatiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala; si
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

Securitatea datelor personale

Pentru a asigura protecția confidențialității datelor și informațiilor personale transmise prin folosirea acestui site web, implementăm garanții fizice, tehnice și administrative. Ne angajăm în actualizarea și testarea constantă a securității tehnologice. Accesul la datele dvs. personale este limitat strict la angajații care au nevoie de aceste informații pentru a vă furniza beneficii sau servicii. De asemenea, ne instruim angajații cu privire la importanța confidențialității și a păstrării securității informațiilor dvs.

În cazul unei breșe de securitate care afectează datele personale, ne vom mobiliza pentru a remedia situația și vom evalua riscul asociat conform politicii noastre privind încălcarea datelor cu caracter personal. Dacă se determină că breșa ar putea cauza prejudicii fizice, materiale sau imateriale pentru dvs. (cum ar fi discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierderi financiare), vă vom contacta rapid, în afara cazului în care legislația impune altfel. Toate acțiunile noastre se vor desfășura în strânsă colaborare cu Autoritatea de Supraveghere relevantă.

Modificari ale politicii privind confidentialitatea

Este posibil ca acest document informativ să fie actualizat periodic prin publicarea unei versiuni revizuite pe acest site web.

Dat fiind faptul că legislația privind protecția datelor personale, interpretările autorităților și recomandările organelor de supraveghere evoluează ocazional, notificarea noastră privind confidențialitatea și termenii de utilizare pot suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a schimba acest document informativ oricând, din orice motiv și fără notificare prealabilă. Orice actualizare a politicii noastre de confidențialitate va fi publicată pe această pagină, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu politicile noastre.

Site-urile terte parti

Acest website poate conține linkuri și informații referitoare la pagini web aparținând unor terți. Nu deținem controlul și nu ne asumăm responsabilitatea pentru politicile și procedurile de confidențialitate adoptate de aceste părți terțe.

Despre cookie-uri

La fel ca multe alte site-uri web, și acest site capturează și stochează automat anumite informații în fișiere log. Aceste informații includ adresele IP, locația geografică a computerului sau dispozitivului dumneavoastră, tipul de browser folosit, sistemul de operare și detalii despre vizita pe site, cum ar fi paginile accesate. Utilizăm aceste date pentru a îmbunătăți constant site-ul și pentru a oferi o experiență mai bună utilizatorilor. Adresa dumneavoastră IP ne ajută, de asemenea, să diagnosticăm problemele serverului, să administrăm site-ul, să analizăm tendințele, să monitorizăm parcursul utilizatorilor pe site și să colectăm informații demografice pentru a ne adapta mai bine la preferințele și necesitățile vizitatorilor. De asemenea, acest site folosește cookie-uri.

Securitatea site-ului

Nu putem oferi o garanție absolută că transmiterea datelor pe Internet este complet sigură. Prin urmare, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor trimise către www.dzr.org.ro și trebuie să înțelegeți că orice transfer de date către noi se face pe propriul dvs. risc. Totuși, Operatorul implementează măsuri de securitate pentru site conform celor mai bune practici disponibile, menite să protejeze website-ul, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ acțiuni tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire, create pentru a apăra datele împotriva utilizării greșite, accesului neautorizat, dezvăluirii, pierderii, modificării sau distrugerii.

Suntem conștienți că pot apărea incidente de securitate sau accesări neautorizate, o realitate comună pentru majoritatea site-urilor web. În astfel de cazuri, obiectivul nostru este să acționăm rapid pentru a identifica și izola problema, să asigurăm sau să restabilim funcționalitatea normală și să minimizăm orice disconfort pentru utilizatorii noștri. Dacă este necesar, www.dzr.org.ro va informa autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare greșită sau acces neautorizat pe site-urile sale.

Intrebari, nelamuriri, reclamatii

Pentru orice întrebări legate de datele dvs. personale, exercitarea drepturilor dumneavoastră, nelămuriri sau reclamații, vă invităm să ne contactați prin e-mail, adresându-vă responsabilului nostru pentru protecția datelor la adresa contact@dzr.org.ro