Proiect de lege halucinant, unic in UE, privind "Defaimarea Sociala" si "Promovarea Tolerantei": un pretext ca si legea antilegionara pentru a lovi in ideologia Nationalista !

by Proiect de lege halucinant, unic in UE, privind „Defaimarea Sociala” si „Promovarea Tolerantei”: un pretext ca si legea antilegionara pentru a lovi in ideologia Nationalista ! Globalistii sau internationalistii care conduc Romania nu sunt prosti, ei observand faptul ca, oamenii se organizeaza, atat virtual, cat si fizic, prin Asociatii, […]
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Proiect de lege halucinant, unic in UE, privind „Defaimarea Sociala” si „Promovarea Tolerantei”: un pretext ca si legea antilegionara pentru a lovi in ideologia Nationalista !

Globalistii sau internationalistii care conduc Romania nu sunt prosti, ei observand faptul ca, oamenii se organizeaza, atat virtual, cat si fizic, prin Asociatii, ONG-uri si chiar partide, al caror scop este Interesul National, declarandu-se drept Patrioti si Nationalisti. Evident ca politicienilor din Romania nu le convin asta, deoarece ei sunt globalisti sau internationalisti, le puteti zice cum vreti.

political-correctness_puppet

Legea 217/2015, numita si Legea Antilegionara, prin modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 31/2002, care interzice organizatiile cu caracter „fascist, nazist si mai nou legionar” a fost creata de trei politicieni corupti: Crin Antonescu, Andrei Gerea si George Scutaru. Cu exceptia lui Crin Antonescu, desi nu este timpul pierdut, cei doi sunt acuzati de diverse fapte de coruptie !

Proiect de lege, unic in UE, privind „Defaimarea Sociala” si „Promovarea Tolerantei” !

Publicatia Cuvantul Ortodox explica pe larg substraturile unei astfel de legi, care, asa cum noi am precizat, are scopul de a lovi direct in ideologia Nationalismului, care este intr-o continua crestere sociala:

„Proiect de lege halucinant, UNIC IN UE (!) privind “DEFAIMAREA SOCIALA” si “promovarea tolerantei”, care ar crea o PSIHOZA A TERORII CORECTITUDINII POLITICE, facand, practic, IMPOSIBILA LIBERTATEA DE EXPRIMARE! Scoala – OBLIGATA sa se subordoneze unui organism de CENZURA IDEOLOGICA din cadrul CNCD, iar profesorii sunt conditionati sa se REEDUCE IN SENSUL “NEDISCRIMINARII” ca sa poata profesa

SANTAJUL PUSCARIEI sau TEROAREA STAPANILOR DE PESTE OCEAN II FAC PE POLITICIENII ROMANI SLUGI ZELOASE PANA LA PAROXISM, acceptand ca Romania sa fie avangarda celor mai abominabile experimente socio-culturale.

Defăimarea socială s-ar putea sancţiona cu amendă de la 1000 la 30.000 lei, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social, potrivit unui proiect de lege depus, la Senat, de liderul interimar al PSD, deputatul Liviu Dragnea.

Propunerea vizează înfiinţarea unui departament special în cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, dar şi obligaţia ca radioul şi televiziunea publică să includă programe de promovare a toleranţei, profesorii să urmeze cursuri pe această temă, iar unităţile de învăţământ să adopte un “plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării”.

Potrivit Legii privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, înscrisă la Senat, de preşedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, defăimarea socială constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 30.000, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social.

Persoana care se consideră vizată de defăimarea socială poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare defăimării sau anularea situaţiei create prin discriminare, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei sau „de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei”, arată iniţiativa legislativă.

În faţa instanţei, persoana care se consideră vizată de defăimare socială are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei defăimări sociale directe sau indrecte,putând să invoce orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice.

Potrivit proiectului de lege depus de social-democratul Liviu Dragnea, prin defăimarea socială se înţelege fapta sau afirmaţia prin care o persoană este pusă în situaţie de inferioritate pe temeiul apartenenţei sale la o categorie de persoane „care se disting din punct de vedere social prin una sau mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, limbă maternă, tradiţii culturale, apartenenţă politică, orientare sexuală, origine socială, dizabilităţi, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SISA”.

Iniţiatorul arată în expunerea de motive că „propunerea legislativă are drept scop crearea unor mecanisme de promovare a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţele de grup”, fiind vizate trei domenii în care se pot dezvolta aceste mecanisme de promovare: educaţia, mass-media şi activitatea funcţionarilor din administraţia publică locală şi centrală.

Iniţiativa legislativă prevede ca Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune să includă în grila de programe emisiuni pentru promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, ce vor reprezenta minim 1% din totalul timpului de emisie, al fiecărui post de televiziune sau de radio pe care îl au în administrare.

Liviu Dragnea propune, în proiectul de lege depus la Senat, ca masterul didactic pentru formarea iniţială în vederea ocupării funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar să cuprindă cel puţin un curs obligatoriu privind principiile pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup prin activittea educaţională şi regulile de soluţionare a cazurilor de discriminare, iar fişa de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar să includă cel puţin un criteriu de performanţă privind promovarea demnităţii umane şi a toleranţei în activitatea didactică.

De asemenea, programa de examen pentru cadrele didactice titulare ar urma să includă, dacă legea va fi adoptată, însuşirea cunoştinţelor despre legislaţia privind combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Unităţile de învăţământ vor fi obligate să adopte un plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, iar manualele şcolare şi materialele didactice aprobate de MECS vor urma să fie avizate în prealabil de Departamentul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, a cărui înfiinţare este prevăzută în proiectul de lege depus la Senat

Inspectoratele şcolare judeţene şi Insepctoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor organiza anual pentru cadrele didactice cel puţin un curs în domeniul drepturilor omnului şi promovării toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Documentul citat, mai prevede ca Guvernul României să prezinte cel puţin o dată pe an o analiză a stadiului implementării măsurilor privind promovarea drepturilor omului, demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul administraţiei publice.

Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante vor include, de asemenea, evaluarea însuşirii cunoştinţelor în domneiul legislaţiei privind demnitatea umană, combaterea discriminării, egalitatea de şanse şi promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, iar evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici, va conţine, pe lângă criteriile generale de performanţă, cel puţin un criteriu privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Potrivit documentului citat Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor şi însărcinate anual cu elaborarea unui plan privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup şi nivelul administraţiei publice locale.

Iniţiativa legislativă vizează nu numai instituţiile publice, asftel, orice angajator cu cel puţin 50 de angajaţi va include în Regulamentul de organizare şi funcţionare un set de reguli privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

În cadrul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării se va înfiinţa Departamentul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, condus de vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, care va elabora şi actualiza anual Ghidurile de bune practici pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, pentru funcţionarii publici, mass-media, cadre didactice, va elabora şi gestiona programele şi instructajele specifice în domeniul drepturilor omului şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul personalului din administraţia publică, Poliţie, Armată şi structurile deconcentrate ale ministerelor şi va constata şi notifica instituţiile publice cu atribuţii în domeniu care nu îşi duc la îndeplinire atribuţiile stabilite prin legea propusă.

În rândul atribuţiilor Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei se mai numără şi acordarea de diplome şi distincţii anuale instituţiilor mass-media care s-au remarcat prin promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, precum şi avizarea planurilor, proiectelor şi politicilor publice propuse de alte autorităţi publice în domeniul promovării demnităţii umane şi toleranţei faţă de grup.

Cât priveşte impactul asupra bugetului de stat a legii propuse, în expunerea de motive, Liviu Dragnea susţine că finanţarea Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei pentru o perioadă de 5 ani se ridică la 2.993.060, sumă care include finanţarea a 10 posturi în cadrul departamentului, chirie, cheltuieli cu mobilier, birotica şi echipamente.

Potrivit iniţiativei legislative, „toleranţa este garantată pentru orice grup social, în condiţiile în care nu aduce atingere drepturilor şi liberăţilor fundamentale prevăzute în Constituţia României”.

Iniţiatorul precizează, însă, că prevederea nu este aplicabilă în cazul acţiunilor care contravin legii, ordinii publice şi bunelor moravuri, sprijină sau finanţează terorismul, subminează siguranţa naţională, urmăresc sau încurajează segregarea socială, pun în periocol caracterul unitar al statului român, sănătatea publică sau încalcă drepturile şi libertăţile celorlalte persoane care nu aparţin grupului social.

Dragnea mai arată în expunerea de motive că, „în cazul adoptării propunerii legislative, România ar fi primul stat membru al UE care ar promova acest model proactiv pentru asimilarea la nivelul societăţii româneşti a principiilor şi a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţe dintre grupurile sociale.”[1]

Legi ambigue ce deschid usa abuzurilor din partea statului, care aplica „corectitudinea politica” – o forma psihologica de supunere a maselor!

„Asa cum legea 217 (asa-zisa lege “anti-legionara”), promovata de Crin Antonescu din motive meschine de oportunism (geo)politic, se afla in avangarda legislatiilor de gen prin raportare chiar si la tari ca Germania, Italia sau SUA, asa si legea lui Dragnea, cum se spune chiar si in expunerea de motive, face din tara noastra un loc experimental pentru aplicarea coercitiva, dusa pe bazele principiilor reeducarii, a corectitudinii politice.

De ce este nociv acest proiect de lege?

La fel ca si in cazul legii 217, legea defaimiarii sociale deschide usa abuzurilor din cauza raporturilor asimetrice pe care le instituie la nivel institutional si social. Astfel, legea se va baza pe denunturi. Cineva trebuie sa se considere defaimat si sa depuna plangere.

Ca in orice legislatie revolutionara, interesul nu este ghidat catre fapta in sine, constatabila la modul obiectiv, ci catre raporturile dintre oameni si grupuri sociale. Persoanele si grupurile sunt invitate sa se denunte si sa se haituiasca in noul cadru legal.

Denuntul poate fi probat prin orice fel de proba. Cu alte cuvinte, se constata o lipsa ingrijoratoare de acrivie si de criterii care sa distinga intre perceptii subiective si realitati factuale.

Fapta incriminata este, de asemenea, nedefinita, ambigua. Se vorbeste despre o “situatie de inferioritate”. Ce inseamna, mai exact, acest lucru? Este vorba despre o inferiorizare de tip factual, de refuzarea unor drepturi elementare (discriminare)? Dar, in acest caz, nu cumva exista deja legislatie in acest sens?

Este vorba despre discurs al urii sau de limbaj discriminatoriu? Insa si acest aspect e acoperit prin lege, pentru asa ceva exista Consiliul National. Atunci? Ce aduce nou legea lui Dragnea? Cumva orice fel de perceptie subiectiva care considera ca exista o lezare cauzata de orice fel de exprimare, indiferent de context, va deveni caz si pricina de condamnare?

Cum va distinge onoratul tribunal intre discursul religios care spune ca familia este doar intre femeie si barbat si lezatul care va depune plangere pentru defaimare sociala pentru ca se considera inferiorizat de aceasta afirmatie?

Cum va mai fi posibil pentru oricine sa faca orice fel de distinctie de valoare intre diferitele stiluri de viata? Pana la urma, de ce nu ne-am considera toti lezati si inferiorizati fata de orice fel de discurs care diferentiaza si valorizeaza altceva in afara de preferintele noastre strict subiective?

Legea este o abominatie care, daca va fi votata si transpusa institutional, va functiona strict unilateral, in sensul agendei secularist-umaniste, pentru promovarea totalitara a homosexualitatii ca normalitate obligatoriu de acceptat – pentru simplul motiv ca parghiile puterii functioneaza in acest sens.”[1]

Globalistii din politica romaneasca observa ca, masele de oameni devin din ce in ce mai trezite si capata din ce in ce mai multa intelegere asupra situatiei actuale, care ne ameninta identitatea nationala, iar globalistii intr-o deplina disperare pregatesc tot felul de astfel de legi, care ies din cadrul Constitutiei.

Lumea incepe sa inteleaga ca, televiziunile din Romania sunt pline de scandaluri, manele, tigani interlopi, prostituate, inculti si alte soiuri de progenituri ale kapitalismului, iar pentru a inchide gura protestatarilor scarbiti de aceste situatii degradante si decadente, initiaza astfel de legi prin care sa fii acuzat de „netoleranta” daca te iei de tiganii interlopi sau daca sustii ca nu-ti plac manelele, iar astfel de exemple pot continua.

SURSE

  1. http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2015/09/26/dragnea-pe-urmele-lui-crin-proiect-de-lege-privind-defaimarea-sociala-si-promovarea-tolerantei-care-instituie-un-adevarat-paroxism-psihotic-al-corectitudinii-politice/

Related Posts

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Departamentul Zamolxe România (DZR)

Despre Departamentul Zamolxe România (DZR)

Departamentul Zamolxe România (DZR) - Conspirații, Mistere, Paranormal, Extraterestri, Istoria Omenirii, Energie Liberă, Spiritualitate și Știință. Contact: office@dzr.org.ro